mask

How is PUR foam granulate made?

In order to obtain granules from PUR foam, its base material must first be produced, i.e. PUR foam, the name of which is an abbreviation of the material known as  polyurethane foam.

Proces produkcji pianki poliuretanowej

Jak wygląda proces produkcji pianki poliuretanowej? Polega on na łączeniu dwóch różnych składników, które, choć mają podobny stan skupienia (ciekły), to jednak różnią się właściwościami. Te odmienne cechy substancji uczestniczących w reakcji chemicznej powodują, że na skutek połączenia dwóch składników w płynnej postaci wytwarza się materiał o stanie skupienia, który jest bez wątpienia stały.

Jakiego rodzaju substancje łączy się podczas produkcji pianki poliuretanowej? Są to żywica (poliol) oraz utwardzacz (izocyjanian). Ich powiązanie jednak nie wystarczy. Trzeba je jeszcze poddać wpływowi ciśnienia, które wytwarza się w reaktorze natryskowym. Tylko w ten sposób można uzyskać piankę poliuretanową. Ważną rolę w całym tym procesie odgrywa woda. Jest ona gwarantem efektu spienienia i to w dodatku szybkiego oraz samoczynnego. Tym, co przyczynia się do spienienia, jest też powiązany z wpływem wody dwutlenek węgla. Ten związek chemiczny wytwarza się w momencie, kiedy woda wchodzi w reakcję z izocyjanianami, grającymi rolę utwardzaczy w procesie powstawania pianki poliuretanowej. Wskutek reakcji dwutlenku węgla z izocyjanianami powstaje efekt finalny całej procedury, czyli pianka PUR.

W trakcie opisanych reakcji wydziela się dużo ciepła i oparów, ale ogółem procesy te są ekologiczne i nie zanieczyszczają środowiska naturalnego. Od tego, jak sprofilowana jest produkcja pianki poliuretanowej, zależą właściwości tego rodzaju materiału. Niezależnie jednak od szczegółowego charakteru nadanego konkretnej odmianie pianki, tak czy inaczej wykazuje ona doskonałe cechy izolacyjne.

Granulat z pianki poliuretanowej otrzymuje się poprzez nadanie gotowemu materiałowi odpowiedniego kształtu. Duże połacie pianki rozdrabnia się na małe części. Robi się to takim celu, aby dostosować materiał do funkcji, jaką będzie spełniać. Granulat pozwala na przykład wypełniać jakąś przestrzeń w taki sposób, w jaki nie jest w stanie tego robić nierozdrobniona pianka.